Piesārņojuma veidi

Par piesārņojumu mēs varam dzirdēt gandrīz katru otro dienu skolās, universitātēs, lasīt avīzēs un redzēt medijos. Bet kas īsti ir piesārņojums? Piesārņojums rodas, ja piesārņotāji piesārņo apkārtējo dabu; tas rada izmaiņas paskolos be uzstato, kas negatīvi ietekmē normālu dzīvesveidu. Piesārņotāji ir piesārņojuma galvenie elementi vai sastāvdaļas, kas galvenokārt ir atkritumi dažādās formās. Piesārņojums traucē mūsu ekosistēmai un izjauc vides līdzsvaru. Ar mūsdienu straujo attīstību un modernizāciju, piesārņojuma līmenis ir sasniedzis vēl neredzētas virsotnes, izraisot globālo sasilšanu un daudzas smagas slimības.

Piesārņojuma veidus var iedalīt šādās kategorijās:

  • gaisa

  • ūdens

  • augsnes

  • radioaktīvais

  • trokšņa

  • siltuma

  • gaismas

Katram no piesārņojuma avotiem ir divas rašanās vietas: punktveida vai difūzie. Punktveida piesārņojumu ir ļoti viegli identificēt, uzraudzīt un kontrolēt, taču difūzie piesārņojumi ir grūtāk kontrolējami, jo plešas vairākos sektoros greitosios paskolos.

Gaisa piesārņojums

Gaisa piesārņojums ir visredzamākais un bīstamākais no visām piesārņojuma formām. Tas notiek daudzu iemeslu dēļ, kuru mēs nespējam kontrolēt. Pārmērīga degvielas dedzināšana, kas ir nepieciešama mūsu ikdienai – ēdiena gatavošanai, braukšanai, rūpniecisku darbību rezultātā – tas viss izplata atmosfērā milzīgu ķīmisko vielu saturu, tādējādi piesārņojot gaisu. Dūmi, kas nāk no rūpnīcu skursteņiem un transporta līdzekļiem pamatā ir oglekļa un sēra emisijas, kas ir toksiskas. Atbrīvojot atmosfērā sēra dioksīdu saturošas gāzes, gaisā tiek izraisīta globālā sasilšana un skābais lietus. Mēs ieelpojam katru šo piesārņoto daļiņu, kā rezultātā pieaug iespējamība saslimt ar astmu un plaušu vēzi.

Ūdens piesārņojums

Gandrīz 60% no pasaulē dzīvojošām sugām mājo ūdenstilpnēs. Ūdens tiek piesārņots vairāku faktoru dēļ: rūpniecības atkritumi, kas tiek iegāzti ūdenstilpnēs, insekticīdu, pesticīdu un citu ķīmisko mēslojumu izsmidzināšana, naftas noplūdes okeānos. Ūdens piesārņojums kaitē ne tikai būtnēm, kas dzīvo tajā, bet arī piesārņo visu pārtikas ķēdi, kas nopietni ietekmē arī cilvēka veselību.

Augsnes piesārņojums

Augsnes piesārņojums rodas saistībā ar ķīmisko vielu iekļūšanu augsnē, kas ir cilvēku darbības rezultātā. Insekticīdu un pesticīdu absorbcija ar slāpekļa savienojumiem augsni padara neauglīgu, tāpēc to praktiski vairs nevar izmantot. Rūpniecisko atkritumu noglabāšana un mežu izciršana arī iznīcina augsni. Augi vairs nespēj augt, tādējādi izmirst daudzas sugas, kas pakļauj iznīcībai arī pārējos ķēdes posmus, kuri pārtiek no augiem. Augsnes erozija nodara lielu kaitējumu arī turpmākām cilvēku nepieciešamām vajadzībām, piemēram, jūras krastu apkāpšanās.

Trokšņa piesārņojums

Troksnis ir nepatīkama skaņa, kas ietekmē mūsu ausis un var radīt psiholoģiskas problēmas, piemēram, stresu, hipertensiju, dzirdes traucējumus un citas problēmas. Troksni var izraisīt pārmērīgi skala mūzika, mašīnu nozare, ražošanas nozare un citas vietas. Dzīvojot patstāvīgā troksnī (tuvu lidostai, dzelzceļa stacijai) , cilvēks var iegūt ilgstošas veselības problēmas.

Radioaktīvais piesārņojums

Ja tāds notiek – tad tas ir ļoti bīstami cilvēka veselībai. Tāds rodas sakarā ar atomelektrostaciju darbības traucējumiem, nepareizas radioaktīvu atkritumu glabāšanas rezultātā, dažādu nelaimju gadījumā. Radioaktīvais piesārņojums izraisa vēzi, neauglību, aklumu, dažādu anomāliju rašanos, tai skaitā jaundzimušo bērnu veselības problēmās. Piesārņojums ietekmē arī augsni, gaisu un ūdeni.

Siltuma piesārņojums

Termālais jeb siltuma piesārņojums ir saistīts ar nevēlamo siltumu vidē, kas rodas ilgā laika periodā – rūpniecības ražotnes rezultātā, meža izciršanas un gaisa piesārņojuma gadījumā. Šis piesārņojums veicina Zemes temperatūras pacelšanos, izraisa klimatiskas pārmaiņas un savvaļas dzīvnieku sugu izzušanu.

Gaismas piesārņojums

Gaismas piesārņojums rodas saistībā ar lieko redzamo apgaismojumu, kādā konkrētā apgabalā. Lielākā mērā tas ir vērojams lielajās pilsētās, uz reklāmas dēļiem, stendiem, sporta un izklaides pasākumos nakts laikā. Dzīvojamos rajonos iedzīvotāju ritmu ietekmē tieši gaismas piesārņojums. Tas ietekmē arī astronomijas novērojumus, padarot zvaigznes gandrīz neredzamas.

Paldies – www.geteuro.lt